MSE and the MASS sign MoU

The Malta Stock Exchange and the Malta Association of Small Shareholders sign Memorandum of Understanding.

The Malta Stock Exchange (MSE) and Malta Association of Small shareholders (MASS) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the aim of strengthening the collaboration between them. Malta Stock Exchange CEO, Mr Simon Zammit signed the MOU on behalf of the MSE while MASS President, Mr Alfred Portelli signed it on behalf of the Association.

In addition to the benefits that the MSE is already providing to the Association, such as the use of desk space, the Association will now be able to use the MSE address as its official mailing address. This will further enhance the Association’s ability to add value to the services it already affords to its members. The Agreement is renewable on an annual basis.

In his short speech Mr Zammit highlighted the importance retail investors have on the Maltese capital market and how such an agreement will encourage more active participation. Mr Portelli on behalf of MASS, expressed his appreciation of the support the MSE has always given to the Association and said that this Agreement will encourage more collaboration between both organisations for the benefit of investors and the Maltese economy.

Memorandum ta’ Ftehim bejn Il-Borża ta’ Malta u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Azzjonisti Żghar

Il-Borża ta’ Malta u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Azzjonisti Żghar (MASS) iffirmaw ftehim ta’ koperazzjoni bejniethom bil-għan ta’ kollaborazzjoni bejn iż-żewg naħat. Is-Sur Simon Żammit, Kap Eżekkutiv tal-Borża, iffirma l-ftehim minn-naħa tal-Borża waqt li s-Sur Alfred Portelli, l-President tal-Assoċjazzjoni, iffirma minn naħa tal-MASS. L-iffirmar tal-ftehim sar fil-bini tal-Borża il-Belt Valletta.

Fost benefiċċji oħra li l-Borża diġa qiegħda tagħti lil Assoċjazzjoni bħall spazju ta’ uffiċju u użu faċilitajiet oħra biex ittejjeb is-servizz lil membri tagħha, il-Borża issa ser tipprovdi wkoll lill-Għaqda b-indirizz postali. Bis-saħħa ta’ dan il-ftehim, l- Assoċjazzjoni ser tinghata l-facilita li tuża l-indirizz tal-Borża bħala l-indirizz uffiċjali tagħha. Dan il-ftehim huwa validu għal sena u jista’ jigi mġedded annwalment.

Il-Kap eżekuttiv tal-Borża, is-Sur Simon Żammit tkellem fuq l-importanza li ghandha l-partecipazzjoni tal-investituri ż-żghar ghas-suq kapitali Malti u qal li bi ftehim bħal dan ser tkompli tiġi mkattra din il-parteċipazzjoni. Minn naħa tiegħu, il-President tal-Assoċjazzjoni, is-Sur Alfred Portelli, wera l-apprezzament tal-Assoċjazzjoni għal-għajnuna li l-Borża ta’ Malta dejjem tagħtha, u qal li b’dan il-ftehim ser ikompli jitkabbar l-għarfien u tisaħħaħil-koperazzjoni bejn iż-żewg naħat kemm għal ġid tal-azzjonisti kif ukoll għal ġid ekonomiku ta’ pajjiżna.