IFSM Issuers

D Foods Finance plc
Dizz Buildings,
Carob Street, St.Venera
SVR 1700
Malta

Contact: Ms Diane Izzo, Company Secretary

Phone: +356 2122 5589

G2G plc
228,
Tower Road, Sliema
SLM 1601
Malta

Contact: Ms Daniela Pace Bonello, Company Secretary

Phone: +356 21 338831 //+356 21 338832

Fax: +356 21 310452

Helix SCC plc
Level 1, LM Complex
Brewery Street Mriehel Birkirkara
BKR 3000
Malta

Contact: Mr Michael Scicluna, Company Secretary

Phone: +356 99337228

Hom Re Limited
25
North Row North Row, London
W1K 6DJ
United Kingdom

Contact: Soni Raj, Company Secretary

Phone: +44 (0) 203 691 6101

The information below that is available free of charge is delayed. Also the said information is only valid during market hours.

L-informazzjoni hawn taħt li hija disponibbli mingħajr ħlas hija ttardjata. Ukoll l-imsemmija informazzjoni hija valida biss matul il-ħinijiet tas-suq.

The information below is not being updated. Kindly contact your stockbroker for market infromation.

We regret any inconvenience this may cause.

Securities admitted to the Prospects MTF are issued by small and medium sized enterprises (SMEs). Investment in smaller companies can involve greater risk than is generally associated with investment in larger more established companies and can result in significant capital losses. Securities issued by SMEs tend to be illiquid and investors should therefore seek appropriate advice before making any investment.

Titoli ammessi fuq Prospects MTF jinħarġu minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). L-investiment f'kumpaniji żgħar jista’ jinvolvi riskju akbar milli huwa ġeneralment assoċjat ma' investiment f'kumpaniji akbar u aktar stabbiliti u jista’ jirriżulta f'telf sinifikanti ta' kapital. It-titoli maħruġa mill-SMEs għandhom it-tendenza li mhumiex likwidi u l-investituri għandhom għalhekk ifittxu parir xieraq qabel ma jagħmlu xi investiment.

21 244 051 Phone - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
borza@borzamalta.com.mt Email - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Garrison Chapel,
Castille Place,
Valletta VLT 1063
Malta
Address - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Restricted Login Restricted Login - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Officially Appointed Mechanism Officially Appointed Mechanism - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
COPYRIGHT © 2020 Malta Stock Exchange | Website Terms Of Use | Privacy Policy | FOI Act | Sitemap