Copy and paste the following link to share this item:
Name 6% MIH PLC UNS
Symbol MI21A
ISIN MT0000371261
Currency EUR
Last Traded Feb 12, 2020
Price 101.000
Change -0.500
Trades 2
High Price 101.000
Low Price 100.900
Volume Traded 11,300.000
Value Traded 11,409.500
52 Week Low 100.000
52 Week High 104.990
Market Closed
Moving average:
Announcements
DescriptionDocumentDate
Half-Yearly Financial ReportMIH109.pdf Friday, 30 August 2019
Half-Yearly Financial ReportMIH108.pdf Tuesday, 20 August 2019
Financial Analysis SummaryMIH107.pdf Wednesday, 26 June 2019
Bonds cancellationMIH106.pdf Thursday, 20 June 2019
Bond cancellationMIH105.pdf Tuesday, 28 May 2019

The information below that is available free of charge is delayed by at least 15 minutes. Also the said information is only valid during market hours.

L-informazzjoni hawn taħt li hija disponibbli mingħajr ħlas hija ttardjata b'mill-inqas 15-il minuta. Ukoll l-imsemmija informazzjoni hija valida biss matul il-ħinijiet tas-suq.

Securities admitted to the Prospects MTF are issued by small and medium sized enterprises (SMEs). Investment in smaller companies can involve greater risk than is generally associated with investment in larger more established companies and can result in significant capital losses. Securities issued by SMEs tend to be illiquid and investors should therefore seek appropriate advice before making any investment.

Titoli ammessi fuq Prospects MTF jinħarġu minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). L-investiment f'kumpaniji żgħar jista’ jinvolvi riskju akbar milli huwa ġeneralment assoċjat ma' investiment f'kumpaniji akbar u aktar stabbiliti u jista’ jirriżulta f'telf sinifikanti ta' kapital. It-titoli maħruġa mill-SMEs għandhom it-tendenza li mhumiex likwidi u l-investituri għandhom għalhekk ifittxu parir xieraq qabel ma jagħmlu xi investiment.

21 244 051 Phone - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
borza@borzamalta.com.mt Email - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Garrison Chapel,
Castille Place,
Valletta VLT 1063
Malta
Address - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Restricted Login Restricted Login - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Officially Appointed Mechanism Officially Appointed Mechanism - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
COPYRIGHT © 2020 Malta Stock Exchange | Website Terms Of Use | Privacy Policy | FOI Act | Sitemap