Copy and paste the following link to share this item:
Name 3.75% BGF PLC UNS
Symbol BX27A
ISIN MT0001641209
Currency EUR
Last Traded Mar 21, 2019
Price 102.000
Change 0.000
Trades 4
High Price 102.000
Low Price 101.750
Volume Traded 41,000.000
Value Traded 41,737.500
52 Week Low 101.000
52 Week High 104.990
Market Closed
Moving average:
Announcements
DescriptionDocumentDate
Errata Approval of Annual Report and Audited Financial Statements of GuarantorBGF16.pdf Thursday, 28 February 2019
Errata Approval of Annual Report and Audited Financial Statements of IssuerBGF15.pdf Thursday, 28 February 2019
Approval of Annual Report and Audited Financial Statements of GuarantorBGF14.pdf Thursday, 28 February 2019
Approval of Annual Report and Audited Financial Statements of IssuerBGF13.pdf Thursday, 28 February 2019
Scheduled Board Meeting and AGMBGF12.pdf Thursday, 31 January 2019

The information below that is available free of charge is delayed by at least 15 minutes. Also the said information is only valid during market hours.

L-informazzjoni hawn taħt li hija disponibbli mingħajr ħlas hija ttardjata b'mill-inqas 15-il minuta. Ukoll l-imsemmija informazzjoni hija valida biss matul il-ħinijiet tas-suq.

Securities admitted to the Prospects MTF are issued by small and medium sized enterprises (SMEs). Investment in smaller companies can involve greater risk than is generally associated with investment in larger more established companies and can result in significant capital losses. Securities issued by SMEs tend to be illiquid and investors should therefore seek appropriate advice before making any investment.

Titoli ammessi fuq Prospects MTF jinħarġu minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). L-investiment f'kumpaniji żgħar jista’ jinvolvi riskju akbar milli huwa ġeneralment assoċjat ma' investiment f'kumpaniji akbar u aktar stabbiliti u jista’ jirriżulta f'telf sinifikanti ta' kapital. It-titoli maħruġa mill-SMEs għandhom it-tendenza li mhumiex likwidi u l-investituri għandhom għalhekk ifittxu parir xieraq qabel ma jagħmlu xi investiment.

21 244 051 Phone - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
borza@borzamalta.com.mt Email - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Garrison Chapel,
Castille Place,
Valletta VLT 1063
Malta
Address - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Restricted Login Restricted Login - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
Officially Appointed Mechanism Officially Appointed Mechanism - Malta Stock Exchange - indices, market summary, stocks
COPYRIGHT © 2018 Malta Stock Exchange | Website Terms Of Use | Privacy Policy | FOI Act | Sitemap